تعیین زمان کارگاه های ثبت اختراع و برنامه ریزی شغلی و حرفه ایی
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان عزیز می رساند که زمان ارائه دو کارگاه ثبت اختراع و برنامه ریزی شغلی و حرفه ایی با یکدیگر عوض شده است یعنی کارگاه برنامه ریزی شغلی و حرفه ای ساعت 10-8 صبح روز جمعه و کارگاه ثبت اختراع ساعت 12:30-10:30 روز جمعه خواهد بود.
Enter your email and password
Email
Password
 
Membership Form
Forgot Your Password?
Main Menu
Links
ICNN2014

Welcome to the official website of 5th International Congress

on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)

The 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) will be held in Tehran, Iran, 22 – 24 October 2014. ICNN2014 will provide an international forum for discussion of the latest developments in Nanoscale science and technology and recent advances in Commercialization of Nanotechnology .The primary aim of the conference is to promote research and development activities in Nano science and nanotechnology. Another aim is to enhance scientific information in the hands of researchers, engineers, students, and practitioners working in Iran and abroad. The conference will be held every two years,which will make it an ideal platform for people to share views and experiences in nanotechnology. We invite leading researchers to present the latest results of their research covering various aspects and properties of nanostructures in different fields. Participants will obtain a familiarity with the various applications of nanotechnology, recent and foreseen advancements and state-of-the-art techniques needed to develop. The scientific program will feature plenary and by-invitation-only talks, together with oral and poster presentations by conference participants.

Sincerely yours,

 Iranmanesh, Ali

Professor of Mathematics

President, ICNN2014

Tarbiat Modares University

Email:iranmana@modares.ac.ir Hosseinkhani, Saman

Head of Scientific Committee, ICNN2014

Professor of biochemistry

Tarbiat Modares University

Email:saman_h@modares.ac.ir

 

News
تعیین زمان کارگاه های ثبت اختراع و برنامه ریزی شغلی و حرفه ایی
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان عزیز می رساند که زمان ارائه دو کارگاه ثبت اختراع و برنامه ریزی شغلی و حرفه ایی با یکدیگر عوض شده است یعنی کارگاه برنامه ریزی شغلی و حرفه ای ساعت 10-8 صبح روز جمعه و کارگاه ثبت اختراع ساعت 12:30-10:30 روز جمعه خواهد بود.
فعال شدن ثبت نام کارگاه
ثبت نام کارگاه فعال شده است و تا 28 مهر ماه ادامه دارد. برای ثبت نام هر یک از کارگاه ها وارد پروفایل خود شده و از گزینه workshop کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند و هزینه را به صورت انلاین پرداخت نمایید ======================================== کلیه افرادی که مشمول حمایت های تشویقی ستاد می شوند می بایست در یکی از کارگاه ها شرکت نمایید
لیست تایید شده شرکت کنندگان در کارگاه ها و کنفرانس
لیست اسامی شرکت کنندگان در کنفرانس و شرکت کنندگان در کارگاه ها در منوی پرداخت هزینه اعلام شده است. لطفا کسانی که هزینه شرکت در کنفرانس و کارگاه ها را پرداخته اند اما اسامی آن ها در لیست نمی باشد، مستندات پرداختی خود را به آدرس studenticnn2014@gmail.com ارسال نمایند. ==
خبر مهم

اخرین مهلت پرداخت الکترونیک
اخرین مهلت پرداخت الکترونیک هزینه شرکت در کنفرانس تا جمعه25 مهر خواهد بود و افرادی که هزینه شرکت در همایش را پرداخت نکرده باشند از لیست نهایی حذف خواهند شد.
خبر فوری

ثبت نام دانشجویی
کلیه افرادی که به عنوان دانشجو ثبت نام کرده اند جهت تایید ثبت نام می بایست اسکن کارت دانشجویی ، کد مقاله مقدار پرداخت ، روش پرداخت، کد پیگری، ، ونامی که در کنفرانس ثبت نام کرده اند به ایمیل ذیل ارسال نمایند studenticnn2014@gmail.com