فهرست

ساخت نانواسفنج برای جذب مواد سمی از خون

این نانو اسفنج که در آزمایش روی موش ها استفاده شده است، می تواند  مواد سمی منفذ ساز که سلول ها را با ایجاد منافذی در روی غشاء از بین می برند، خنثی کند. یکی از مزایای این نانو اسفنج این است که می تواند مواد سمی منفذ ساز متفاوتی را بدون توجه به ساختار مولکولی شان  جذب کنند.

لیانگ فانگ ژانگ استاد مهندسی نانو در این باره می گوید: این شیوه نوینی برای از بین بردن مواد سمی از جریان خون است. به گفته وی به جای ارائه درمانهای خاص برای تک تک مواد سمی، ما زمینه ای ایجاد کرده ایم که می تواند مواد سمی ناشی از گستره وسیعی از پاتوژن ها از جمله MRSA و دیگر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را خنثی کند. این نانو اسفنج ها به منظور فرار از سیستم ایمنی و باقی ماندن در جریان خون در غشای گلبول های قرمز خون قرار می گیرند. از آنجا که گلبول های قرمز خون یکی از نخستین اهداف سموم منفذ ساز هستند، این نانو اسنفج های پیچیده از آنها به عنوان طعمه برای جمع آوری سموم استفاده می کنند. پژوهشگران قصد دارند از این شیوه برای درمان استفاده کرده و از این رو گام بعدی آنها آغاز آزمایش های بالینی است. یکی از نخستین کاربردهای این نانو اسفنج ها می تواند درمان برای MRSA باشد. به همین دلیل است که این پژوهشگران MRSA را در آزمایش این نانو اسنفج مورد بررسی قرار دادند.

http://www.nanowerk.com/nanotechnology_news/newsid