فهرست

موفقیت محققان ایرانی در ترمیم بافت قلب با استفاده از فناوری نانو

محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری پژوهشگاه رویان با بهینه سازی داربست هیدرولی و با استفاده از نانوذرات طلا روشی را برای ترمیم بافت عضله قلب ارائه کردند.
به گزارش ایسنا، پیام بائی، مجری این طرح گفت: برای ترمیم بافت قلب، محققان حوزه مهندسی بافت از ترکیب سلول و داربست پلیمری استفاده می کنند.
تاریخ ایجاد: دوشنبه 10 شهريور 1393
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهريور 1393
تعداد بازدید: 3534