فهرست

ساخت پارچه ضدميكروبي با نانوذرات مس

محققان به كمك نانوذرات مس، پارچه ضدميكروبي جديدي توليد نموده اند كه قابل كاربرد در حوزه پزشكي و منسوجات خانگي است. با نانوذرات مس، مواد و روش توليد اين الياف اقتصادي شده و مي تواند جايگزيني مناسب براي پارچه هاي تكميل شده با نانوذرات نقره باشد. این محصول همچنین  پايدار و باثبات بوده و خواص الياف طبيعي پنبه نيز حفظ شده است. در ساخت اين محصول، نانوذرات مس از طريق روش احياي شيميايي روي پارچه پنبه اي سنتز و بارگذاري شده اند. محصول نهايي اين سنتز درجا، كامپوزيت پنبه/ نانو مس است كه به دليل اتصال شيميايي بين نانوذرات و پارچه، از ثبات بسيار مطلوبي نيز برخوردار است. خاصيت آب گريزي، خواص مكانيكي متفاوت با پارچه پنبه اي خالص و خواص ضدميكروبي فوق العاده از ويژگي هاي اين نانوكامپوزيت جديد است که تا 30  بار شستشو در شرايط استاندارد، خواص ضدميكروبي آن دستخوش تغيير محسوسي نشده است.

منبع خبر:                                       http://nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=4

تاریخ ایجاد: جمعه 11 مهر 1393
تاریخ انتشار: جمعه 11 مهر 1393
تعداد بازدید: 4283