فهرست

شروع به کار هفتمین دوره هیات مدیره انجمن نانوفناوری ایران

 
 
 
 
پانزدهمین نشست مجمع عمومی انجمن نانوفناوری ایران در روز پنجشنبه دوم آذرماه 1396 با حضور نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای محترم پیوسته انجمن نانوفناوری ایران در محل دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تشکیل و با توجه به پایان فعالیت دوره ششم هیات مدیره و نیز بازرس انجمن، برای انتخاب اعضای هیات مدیره دوره هفتم و نیز بازرس انجمن انتخابات برگزار گردید که در پایان نفرات ذیل موفق به کسب بالاترین آرای ماخوذه گردیدند:
الف- اعضای اصلی هیات مدیره (به ترتیب حروف الفبا):
1- آقای دکتر حمیدرضا آقابزرگ
2- آقای دکتر علی ایرانمنش
3- خانم دکتر کیانوش خسروی دارانی
4- آقای دکتر سید مهدی رضایت
5- آقای دکتر محمدحسین مجلس آرا
 
ب- اعضای علی البدل هیات مدیره (به ترتیب حروف الفبا):
1- آقای دکتر مرتضی ثقفی یزدی
2- آقای دکتر فرامرز کنجوری
 
ج- بازرس اصلی:
1- آقای دکتر مهرداد کوکبی
 
د- بازرس علی البدل:
1- خانم دکتر هنگامه هنرکار

روابط عمومی انجمن ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم ششمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن برای اعضای جدید در دوره هفتم آرزوی توفیق و سربلندی دارد.
تاریخ ایجاد: شنبه 2 دي 1396
تاریخ انتشار: شنبه 2 دي 1396
تعداد بازدید: 333