فهرست

انتخاب آقای دکتر علی ایرانمنش به عنوان رییس انجمن نانوفناوری ایران
با برگزاری پانزدهمین نشست مجمع عمومی انجمن نانوفناوری ایران در روز پنجشنبه دوم آذرماه 1396 با حضور نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای محترم پیوسته انجمن نانوفناوری ایران در محل دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و با توجه به برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن، هفتمین دوره هیات مدیره انجمن رسماً کار خود را اغاز کرد.
اعضای اصلی هیات مدیره انجمن در اولین جلسه هیات مدیره دوره هفتم با اکثریت آرا جناب آقای دکتر علی ایرانمنش را برای دومین بار و به مدت سه سال به عنوان رییس هیات مدیره انجمن انتخاب نمودند.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به جناب آقای دکتر ایرانمنش به واسطه این انتخاب شایسته برای ایشان و کلیه همکاران محترم دوره هفتم هیات مدیره آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

تاریخ ایجاد: شنبه 2 دي 1396
تاریخ انتشار: شنبه 2 دي 1396
تعداد بازدید: 322