فهرست

اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو


اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو توسط پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران و با مشارکت دانشگاه های کشور عراق در اسفند 1398 برگزار خواهد شد.

انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور ضمن اعلام حمایت علمی- معنوی از برگزاری این همایش از همه اساتید و پژوهشگران خاصه اعضای فرهیخته خود دعوت می نماید با ثبت نام در پایگاه اینترنتی همایش نسبت به ارسال جدیدترین یافته های پژوهشی خود و مشارکت در این رویداد اقدام فرمایند.

 محورهای همایش

نانو پزشکی 
نانو الکترونیک 
نانو شیمی
نانو مواد 
نانو بیوتکنولوژی 
نانو بیومواد
سم شناسی نانو
نانو فوتونیک
نانوفناوری مولکولی
ایمنی نانوفناوری
فناوری نانو در مهندسی بافت
فناوری نانو در علوم کشاورزی 
نانو سیالات
نانو محاسبات
نانو کامپوزیت
نانوسیالات
نانو در صنعت
نانو در علوم صنایع غذایی
نانو در محیط زیست
سایر موضوعات مرتبط