فهرست

برگزاری کمپ اشتغال کارنو


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور افزایش توانمندی کارجویانی که در شرکت‌های فعال در حوزه نانو جذب می‌شوند و به طبع آن افزایش توان نیروی انسانی شرکت ها اقدام به برگزاری کمپ اشتغال کارنو نموده است.

 این برنامه آموزشی بر پایه فرصت‌های شغلی ارائه شده از سوی کارفرمایان تعریف شده و متقاضیان حضور در این برنامه درصورت دریافت پذیرش (تناسب فرد با فرصت شغلی که توسط تیم مجری و کارفرما صورت خواهد گرفت)، در این دوره شرکت خواهند نمود. این دوره در مدت زمان حداکثر ۳ ماه برگزار خواهد شد و افراد شرکت کننده همزمان با گذراندن دوره های آموزشی (تئوری و عملی) مهارت نرم، در انجام پروژه های واقعی مشارکت خواهند نمود و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای حضور در فضای اشتغال مشخص خواهند نمود.

در این برنامه آموزشی، کارفرما نیز با رصد توانمندی‌های افراد، نسبت به جذب و بکارگیری آنها اقدام خواهد کرد. کارجویان این فرصت را خواهند داشت تا بدون سابقه کار با توجه به پروژه‌های تخصصی تعریف شده در این برنامه بصورت جدی در جایگاه شغلی مورد نظر قرار گیرند

.