فهرست

برگزاری هشتمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو- ICNN2021

انجمن نانوفناوری ایران در پی برگزاری موفق هفت دوره سلسله همایش های بین المللی علوم و فناوری نانو موسوم به ICNN در نظر دارد هشتمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو (ICNN2021) را در روزهای 29 و 30 بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حمایت ستاد و.یژه توسعه فناوری نانو برگزار نماید.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس https://icnn2021.congressapp.ir/ مراجعه نمایند.