فهرست

دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان
" الگوي اسلامی ايرانی پيشرفت: تبيين و بايسته‌هاي اجرا"  در روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه سال 1400 به  صورت مجازی برگزار نماید. این کنفرانس در زمانی برگزار می‌شود که تلاش‌های چندین ساله جمع کثیری از
اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگان حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های راهبردی کشور در طراحی الگوی
اسلامی ایرانی پیشرفت به ثمر نشسته و الگو با عبور از مرحله تکمیل و ارتقاء، در آستانه ابلاغ و اجرا قرار
گرفته است.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس Conference.olgou.ir مراجعه نمایند.